مراسم بعدی هیئت

چندرسانه ای

کلیپ تصویری اولین دوره طرح جوانه ها – تابستان ۹۵

اولین دوره طرح تابستانی جوانه ها با هدف ایجاد فضای سالم جهت تفریح و رشد نوجانان 12 تا 17 سال توسط کانون تربیتی شهید محبی اجرا شد. این کلیپ تصویری گزارش مختصری از فعالیت های این دوره است.