مراسم بعدی هیئت

کتابخانه دیجیتال

فیلم آموزشی ویژگی های مربی – حجة الاسلام وافی (قسمت سوم)

مربی به چه کسی گفته می شود؟ کسی که می خواهد کار تربیتی با کودکان و نوجوانان انجام دهد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ پاسخ این سوالات را از زبان یکی از شاخص ترین افراد در زمینه برنامه های تربیتی مربی محور، بشنوید

فیلم آموزشی ویژگی های مربی – حجة الاسلام وافی (قسمت دوم)

در این فیلم حجة الاسلام وافی به تشریح ویژگی های مربیان طرح های تربیتی می پردازند. قسمت دوم سخنرانی ایشان را از اینجا دریافت کنید.

فیلم آموزشی ویژگی های مربی – حجة الاسلام وافی (قسمت اول)

مربی به چه کسی گفته می شود؟ کسی که می خواهد کار تربیتی با کودکان و نوجوانان انجام دهد چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ پاسخ این سوالات را از زبان یکی از شاخص ترین افراد در زمینه برنامه های تربیتی مربی محور، بشنوید...