مراسم بعدی هیئت

مطالب اخیر

قسمت شصت و چهارم فرار از زندان

فرار_ازجهنم  قسمت شصت و چهارم: خدای رحمان من  . – حسنا! منم امروز یه کاری کردم. می دونم حق نداشتم یه طرفه تصمیم بگیرم … قدرت توضیح دادنش رو هم ندارم … اما، تمام پولی رو که برای ماه عسل گذاشته بودم … دیگه ندارمش … . به زحمت آب دهنم رو قورت دادم … […]

قسمت شصت و سوم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و سوم: پسر قشنگ . دستش رو گرفتم و بردم سوار ماشینش کردم … تمام روز رو دنبال یه خانه سالمندان گشتم … یه جای مناسب و خوب که از پس قیمت و هزینه هاش بربیام … .  بالاخره پذیرشش رو گرفتم و بستریش کردم … با خوشحالی، ۱۰ دلاریش رو دستش […]

قسمت شصت و دوم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و دوم:   مادر  . برای اولین بار، بعد از ۱۷سال، یاد مادرم افتادم … اون شب، تمام مدت چهره اش جلوی چشمم بود … پیداش کردم … ۶۰ سالش شده بود اما چهره اش خیلی پیر نشونش می داد … کنار خیابون گدایی می کرد … . با دیدنش، تمام خاطراتم […]

قسمت شصت و یکم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و یکم: تو کی هستی؟  . این بار توی مراسم خواستگاری، حاج آقا هم باهام اومد … خواسته بودم چیزی در مورد علت اون اتفاق به حسنا نگن… نمی خواستم روی تصمیمش تاثیر بزاره … حقیقت این بود که خدا به من لطف داشت اما من لایق این لطف نبودم… . رفتیم […]

قسمت شصتم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت: من عمل توئم  . از بین ظلمت، شخصی که تمام وجودش آتش بود به من نزدیک می شد … قدش بلند بود و شعله های آتش در درونش به هم می پیچید و زبانه می کشید … نفسش پر از صدا و تنوره های آتش بود … از صدای نفس کشیدنش تمام […]

قسمت پنجاه و نه فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت پنجاه و نهم: حرمت مومن  . چند وقتی ازشون خبری نبود … تا اینکه یکی از بچه ها که خواهرش با حسنا دوست بود بهم گفت از بیمارستان مرخص شده … دکترها فکر می کردن توی جواب آزمایش اشتباه شده بوده … و هنوز جوابی برای بروز علت و دیدن شدن اون علائم […]

قسمت پنجاه و هشتم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت پنجاه و هشتم: سرطان  . سریع از مسجد اومدم بیرون … چه خوب، چه بد … اصلا دلم نمی خواست حتی بفهمم چی پشت سرم گفته میشه … رفتم و تا خوب شدن حاجی برنگشتم … . . وقتی برگشتم، بی اختیار چشمم توی صورت هاشون می چرخید … مدام دلم می خواست […]

قسمت پنجاه و هفتم فرار از زندان

فرار_ازجهنم  قسمت پنجاه و هفتم: به من اقتدا نکن  . سرمای شدیدی خوردم … تب، سردرد، سرگیجه … با تعمیرگاه تماس گرفتم و به رئیسم گفتم حالم اصلا خوب نیست … اونقدر حالم بد بود که نمی تونستم از جام تکان بخورم … . یک روز و نیم توی همون حالت بودم که صدای زنگ […]