پیام های آسمانی

سوره بقره آیه 27

سوره بقره آیه 160

سوره یونس آیه7

سوره اعراف  آیه 169

سوره آل عمران آیه 105

سوره آل عمران آیه 98

سوره آل عمران آیه 19

سوره نساء  آیه 2

سوره آل عمران آیه 124

سوره بقره آیه 268

سوره بقره آیه 262

رهبر انقلاب:در ميان فرائض از همه مهم‌تر نماز است

سوره حمد آیه 5

سوره بقره آیه 186

سوره بقره آیه 208

سوره بقره آیه 244

 

سوره بقره  آیه153

سوره بقره  آیه 77

قسمت شصت و چهارم فرار از زندان

فرار_ازجهنم  قسمت شصت و چهارم: خدای رحمان من  . – حسنا! منم امروز یه کاری کردم. می دونم حق نداشتم یه طرفه تصمیم بگیرم … قدرت توضیح دادنش رو هم ندارم … اما، تمام پولی رو که برای ماه عسل گذاشته بودم … دیگه ندارمش … . به زحمت آب دهنم رو قورت دادم … […]

ادامه مطلب ...
قسمت شصت و سوم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و سوم: پسر قشنگ . دستش رو گرفتم و بردم سوار ماشینش کردم … تمام روز رو دنبال یه خانه سالمندان گشتم … یه جای مناسب و خوب که از پس قیمت و هزینه هاش بربیام … .  بالاخره پذیرشش رو گرفتم و بستریش کردم … با خوشحالی، ۱۰ دلاریش رو دستش […]

ادامه مطلب ...
قسمت شصت و دوم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و دوم:   مادر  . برای اولین بار، بعد از ۱۷سال، یاد مادرم افتادم … اون شب، تمام مدت چهره اش جلوی چشمم بود … پیداش کردم … ۶۰ سالش شده بود اما چهره اش خیلی پیر نشونش می داد … کنار خیابون گدایی می کرد … . با دیدنش، تمام خاطراتم […]

ادامه مطلب ...
قسمت شصت و یکم فرار از زندان

فرار_ازجهنم قسمت شصت و یکم: تو کی هستی؟  . این بار توی مراسم خواستگاری، حاج آقا هم باهام اومد … خواسته بودم چیزی در مورد علت اون اتفاق به حسنا نگن… نمی خواستم روی تصمیمش تاثیر بزاره … حقیقت این بود که خدا به من لطف داشت اما من لایق این لطف نبودم… . رفتیم […]

ادامه مطلب ...
مطالب بیشتر
طرح ختم قرآن
قصص قرآنی