مراسم بعدی هیئت

پوستر

توصیه امام به نویسندگان

چند روز پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی نمایندگان کانون نویسندگان ایران در مدرسه علوی به دیدار امام رفتند. در این دیدار که در روز 29 بهمن ماه به انجام رسید، در آغاز باقر پرهام از سوى حضار متنى را خطاب به امام قرائت کرد. سپس بنیانگذار جمهوری در بیاناتشان توصیه هایی را خطاب به نویسندگان و روشنفکران عرضه داشتند

جمعه سیاه

جمعه سیاه در مکه و حج خونین. در جریان حج تمتع هزاران حاجی ایرانی به انجام مراسم برائت از مشرکین پرداخته بودند. رژیم آل سعود که شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» برایش گران بود دستور داد که حجاج سرکوب شوند.

سخنان جعفرزاده تحریک مردم به آشوب است / غیرتتان را در مسائل دینی نشان دهید

امام جمعه ی ماسال با اشاره به سخنان تحریک آمیز نماینده ی رشت گفت: این سخنان به نوعی تحریک مردم برای به خیابان آمدن علیه یک عالم دینی است.