مراسم بعدی هیئت

مناجات

مناجات شهید دکتر مصطفی چمران

خدايا تو را شکر ميکنم که از پوچي ها و ناپايداريها و خوشيها و قيد و بندها آزادم نمودي و مرا در توفانهاي خطرناک حوادث رها کردي و در غوغاي حيات در مبارزه ي با ظلم و کفر غرقم

مناجات شیخ حسین انصاریان

الهی ، ای کمال بینهایت ، ای دهنده سلامت ، ای نشان دهنده راه سعادت ، ای نقاش صورت ، ای عالم سیرت ، ای اراده و مشیت . الهی ، ای قدرت وسطوت ، اسیرم در کثرت . الهی ، عاشقم بوحدت ، نگرانم از بلای شهوت ، تشنه ام بجام محبت ، بده […]

مناجات عارفانه علامه حسن زاده آملی

مناجات عارفانه الهى آدم شب كور كجا و عبد شكور كجا؟ كه شب كور شكور نباشد. الهى ، خروس را در شب خروش نباشد و حسن خاموش باشد! الهى ، مس سگ اصحاب كهف بى طهارت روا نبود، و حسن را طهارت نباشد؟! الهى ، نماينده ات فرمود: (( القلب حرم الله )) ، حرمت […]