مراسم بعدی هیئت

تازه ها

شهید سید جلال عظمتی/نبايد به زبان بگوييم كه حضرت زينب(ص)را دوست داريم بايد به عمل نشان دهيم.

او هميشه مي گفت مادر نبايد به زبان بگوييم كه حضرت زينب(ص) و امام حسين(ع) را دوست داريم بايد به عمل اين گفته را نشان دهيم.

عروج ملکوتی مادر بزرگوار سردار رشید اسلام سیدجواد محمودی

روزگار، مادران شیربچه هایی که رودرروی گرگهای وحشی تا دندان مسلح، ایستاده بودند را، یکی پس از دیگری از ما می گیرد. عصرهای پنجشنبه ی گلزارشهدای شهرمان، دلتنگ عطر چادر و صدای مویه های این داغدیده های صبور است.