مراسم دعای عرفه

مراسم پرفیض دعای عرفه با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی (کارشناس برنامه سمت خدا) به نفس حاج محسن حامدی پنج شنبه ۹۶/۶/۹ ساعت ۱۸ حسینیه شهداء ماسال 0

مراسم پرفیض دعای عرفه
با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین حیدری کاشانی
(کارشناس برنامه سمت خدا)
به نفس حاج محسن حامدی
پنج شنبه ۹۶/۶/۹
ساعت ۱۸
حسینیه شهداء ماسال

0
مراسم بعدی هیئت