مراسم هفتگی هیئت

مراسم هفتگی هیئت محبین ولایت شهرستان ماسال غروب های پنج شنبه (شبهای جمعه) حسینیه شهداءهیئت محبین ولایت ماسال 0

مراسم هفتگی هیئت محبین ولایت شهرستان ماسال

غروب های پنج شنبه (شبهای جمعه)

حسینیه شهداءهیئت محبین ولایت ماسال

Print Friendly
0
آخرین مطالب
مراسم بعدی هیئت