مراسم بعدی هیئت

1393 بایگانی | هیئت محبین ولایت شهرستان ماسال

شماره ۷۸

نشریه هیئت محبین ولایت ماسال نسیم صبح ویژه نامه اربعین حسینی و دهه آخر ماه صفر در این شماره می خوانید… تو چه می دانی زیارت اربعین چیست…                  اثبات حقانیت امامان معصوم (ع)… با تو ام آی حضرت باران…                                تشیع حسینی..تشیع ساختگی… فرستاده…                          […]

شماره ۷۹

نشریه نسیم صبح ویژه دهه کرامت ۱۳۹۳ (شماره ۷۹) دراین شماره میخوانید: بوی بهشت می آید اصلاح الگوی مصرف با توبه میتوان گناهان گذشته را جبران کرد وصیت تکان دهنده شهید به مادرش میهمان دوستی امام علیه السلام ببین عزیزم! دهه کرامت!! بی آنکه حتی فهمیده باشی؟! واقعا؟منتظر باشید؟!! اقتصاد در سبک زندگی