مراسم بعدی هیئت

کتابخانه دیجیتال

با فرزندان در اینترنت

کتاب «با فرزندان در اینترنت» به طور خلاصه و کاربردی به بررسی آسیب های استفاده لجلم گسیخته از اینترنت و شیوه مواجهه والدین با علاقه زیاد فرزندانشان به این فناوری جدید می پردازد. مطالعه این کتاب را به همه والدین دلسوز توصیه می کنیم.

تربیت کودک – نسخه الکترونیک

کتاب «تربیت کودک» از کتاب های مهم و بسیار مفید در تربیت کودکان و نوجوانان می باشد و مطالعه آن به همه والدین، معلمان و مربیان تربیتی توصیه می شود.

کتاب «تربیت کودک»

کتاب «تربیت کودک» از کتاب های مهم و بسیار مفید در تربیت کودکان و نوجوانان می باشد و مطالعه آن به همه والدین، معلمان و مربیان تربیتی توصیه می شود.