مراسم بعدی هیئت

معرفی کانون

طرح تابستانی جوانه ها

کانون شهید محبی به منظور ایجاد محیط با نشاط و سالم جهت گذراندن اوقات فراغت نوجوانان، طرح تابستانی جوانه ها را از اول تیرماه 95 به اجرا خواهد گذاشت.

کانون فرهنگی تربیتی شهید محبی

کانون فرهنگی تربیتی شهید محبی، مجموعه ای است که جهت تربیت نیروی انسانی طراز جمهوری اسلامی در بستر هیأت محبین ولایت شهرستان ماسال فعالیت می کند.

طرح تعالی نیروهای هیأتی

طرح تعالی نیروهای هیأتی یک از طرح های تربیتی است که در «کانون فرهنگی تربیتی شهید محبی» اجرا می شود.

طرح «تعالی نوجوانان»

طرح «تعالی نوجوانان» با هدف جذب نوجوانان به هیأت محبین ولایت شهرستان ماسال و رشد شخصیت دینی و اجتماعی آنان، توسط کانون فرهنگی تربیتی شهید محبی راه اندازی می شود.