مراسم بعدی هیئت

چندرسانه ای

کلیپ تصویری | چگونه خدا را بچشیم؟

راه میان‌بر برای درک خوب بودن خدا این است که ولیّ خدا، پیغمبر خدا، یک آدم مؤمنِ خوب ببینی. خوبان عالم آیینه‌ای هستند برای معرفت‌الله! در زیارت جامعه می‌گوییم ما به واسطۀ شما خدا را شناختیم...